Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Rozpatrywanie koncepcji Sheldona

Należy powiedzieć kilka słów o tym, w jakim znaczeniu będziemy stosować słowo „konstytucjonalny”. W psychologii często spotyka się dwie definicje. W pierwszej z nich termin ten odnosi się do czynników, które są „dane”, czyli obecne w momencie narodzin. W tym wypadku jest on po prostu skrótowym sposobem określenia oddziaływania genów i środowiska wewnątrzmacicznego. Zgodnie z drugim sposobem rozumienia tego terminu dotyczy on najbardziej podstawowej „konstrukcji organizmu”. Sheldon uważa, że konstytucja oznacza te aspekty jednostki, które są stosunkowo bardziej stałe i niezmienne – morfologię, fizjologię, funkcjonowanie gruczołów wydzielania wewnętrznego itp. i można ją przeciwstawić aspektom stosunkowo bardziej niestałym i podatnym na modyfikację pod wpływem nacisków środowiskowych, to znaczy nawykom, postawom społecznym, wykształceniu itd. (1940, s. 2).

Jak wynika z tej definicji, psychologia konstytucjonalna staje się więc „…nauką o psychologicznych aspektach zachowania ludzkiego, związanych z morfologią i fizjologią organizmu” (Sheldon, 1940, s. 1). Oczywiście oba sposoby posługiwania się tym terminem mają wiele wspólnego, ponieważ powszechnie przyjmuje się, że zarówno struktura fizyczna, jak i biologiczne funkcjonowanie są ściśle związane z prenatalnymi determinantami zachowania.

W tym rozdziale przyjmiemy oczywiście definicję zaproponowaną przez Sheldona. Pozostaje do rozstrzygnięcia pytanie: czy termin „konstytucja” implikuje jednakowy nacisk na strukturę fizyczną i funkcję biologiczną? Z logicznego punktu widzenia powinien obejmować jedno i drugie. Tak więc kogoś, kto bada związek między zachowaniem a mierzalnymi aspektami funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego lub układu wydzielania wewnętrznego, powinno się uważać za „psychologa konstytucjonalnego”, tak samo jak badacza budowy fizycznej ciała.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.