Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

ROZWÓJ MOWY U DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

Kasia – urodzona w 1989 r.: upośledzona umysłowo w stopniu umiarkowanym, niedosłuch – nosi aparat słuchowy, wymawia pojedyncze wyrazy, mowa zniekształcona.

Arek – urodzony w 1985 r.: upośledzony w stopniu znacznym, bardzo niska dojrzałość, nie potrafi przeżuwać pokarmów, wymawia pojedyncze słowa.

Bartek – urodzony w 1989 r.: upośledzenie na pograniczu głębokiego, wodogłowie, wada wzroku, mowa opóźniona, wokalizuje, porozumiewa się za pomocą gestów i pojedynczych słów.

Terapia trwała 3 miesiące, odbywała się 3 razy w tygodniu, czas seansów wynosił 10-30 minut. U badanych nastąpiło widoczne zrelaksowanie w czasie seansów akus- tyczno-wibracyjnych.

Zastosowano technikę jednej grupy z użyciem pretestu i posttestu, który stanowiła modyfikacja własna testu H. Rodak i D. Nawrockiej oraz posłużono się ankietą do rodziców i nauczycieli. Rezultaty po zastosowaniu Musica Medica. U każdego z dzieci dokonał się widoczny postęp:

– bierny i czynny zasób słów zwiększył się aż do 16%:

– wzrósł poziom rozumienia mowy:

– samopoczucie polepszyło się.

Jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących osób upośledzonych umysłowo są zaburzenia komunikacji. Trudności w porozumiewaniu się często uniemożliwiają zaspokajanie potrzeb osób upośledzonych, nie sprzyjają kontaktom międzyludzkim, natomiast przede wszystkim wpływają na ich całościowy rozwój psychofizyczny. Dlatego też osoby zaangażowane w wychowanie i terapię dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poszukują skutecznych metod wspomagających rozwój mowy. Wydaje się, że jedną z tego typu metod jest Musica Medica i Musica Lingua.

Celem tej pracy było zbadanie, czy terapia akustyczno-wibracyjna oddziałuje na rozwój mowy dzieci upośledzonych umysłowo, przejawiający się między innymi rozszerzeniem się zakresu słownictwa, zarówno na poziomie czynnym, jak i biernym. Bodźcem do jej podjęcia stał się fakt, iż metoda Musica Medica i Musica Lingua jest wykorzystywana podczas nauki języków obcych. Powstało zatem pytanie: Czy tego typu terapia nie byłaby równie skuteczna w trakcie opanowywania języka ojczystego przez osoby upośledzone? Swobodne posługiwanie się mową ojczystą jest z pewnością o wiele większym osiągnięciem niż umiejętność wyrażania swoich myśli w kolejnym nowym języku. (…)

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.