Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

SEPLENIENIE A METODA AKUSTYCZNO-WIBRACYJNA MUSICA MEDICA

Terapii poddano siedmioro dzieci 6-letnich, jedno – 7-letnie i jedno – 4-letnie – razem dziewięcioro z tą samą wadą wymowy – nie realizujących szeregu szumiącego. Troje stanowiło grupę badawczą poddaną terapii metodą Musica Medica, troje – grupę poddaną tylko oddziaływaniom akustycznym bez wibracji i troje – grupę kontrolną.

Zastosowano „Badanie mowy” E. Stecko: „Orientacyjne badanie ostrości słuchu”, „Próbę na rozumienie zdań i struktur gramatycznych” J.E. Nowak: „Test ortofoniczny w obrazkach do kolorowania”, „Kartę do oznaczenia niepoprawnie realizowanych fonemów”, „Sprawdzian umiejętności nazywania przedmiotów na obrazkach”, „Rozsypanki obrazkowe, sylabowe i głoskowe do nauki czytania i pisania”, „Opozycje fonemowe w obrazkach”, „Badanie słuchu fonetycznego” B. Rocławskiego: „Badanie czynności nadawania mowy” I. Styczek: „Plany pracy dla przedszkola RAABE”: Opowiadanie „Piernikowy ludzik”: „Kartę badania mowy”, „Badanie realizacji głosek [s, ż, ć, dź]” D. Antoś, G. Demel, I. Styczek. Rezultaty po zastosowaniu Musica Medica:

– Znaczna poprawa stanu słuchu fonematycznego.

– Zniwelowanie wady wymowy do minimum.

Seplenienie jest jedną z najczęściej spotykanych wad wymowy dzieci. Niepokojące jednak jest to, iż duża liczba osób dorosłych również zniekształca spółgłoski dentalizowane. Czy jest to wynik zaniedbań z dzieciństwa, których w późniejszym okresie życia już nie da się wyrównać? Czy może też społeczeństwo XXI wieku zupełnie nie przywiązuje wagi do pięknej, a co ważniejsze – prawidłowej wymowy? Jedno jest pewne – poprawnej wymowy należy uczyć dzieci od momentu rozpoczęcia edukacji przedszkolnej bądź szkolnej. (….)

Reasumując, przeprowadzone badania – można to stwierdzić z pełną odpowiedzialnością – dowodzą, że wykorzystanie metody akustycz- no-wibracyjnej Musica Medica przynosi oczekiwane rezultaty. Zaskakujące jest to, że zaledwie w ciągu trzech miesięcy uzyskano tak dobre wyniki. (…)

Niewątpliwie, terapia z zastosowaniem metody akustyczno-wibracyjnej Musica Medica wpłynęła, i to w znacznym stopniu, na poprawę stanu słuchu fonetycznego, a także przyniosła pożądane rezultaty w terapii logopedycznej u dzieci sepleniących.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.