Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

SIECI STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH CZ. II

Charakterystyka sieci stosunków społecznych. Sieci posiadają pewne cechy, których badanie umożliwia zrozumienie zachowań społecznych. Są to: gęstość, dostępność i zasięg.

Gęstość odnosi się do procentowego stosunku związków, które rzeczywiście powstały, do wszystkich możliwych związków, które mogłyby powstać między członkami danej sieci. Ludzkie poczucie wspólnoty często zależy od stopnia ich związania w gęstej sieci. W takiej sieci wielu ludzi ma powiązania i związki z wieloma innymi i odczuwa ich wsparcie.

Sieci stosunków społecznych można również opisać pod względem ich dostępności, co dotyczy liczby związków między dwiema dowolnymi jednostkami w danej sieci. Im większa gęstość, tym większa dostępność, ponieważ tam, gdzie gęstość sieci jest duża, każda jednostka ma więcej związków niż tam, gdzie gęstość jest mała. W pracy z roku 1967 Milgram wykazał, że ludzie żyją w znacznie mniejszym i bardziej zagęszczonym świecie, niż im się na ogół wydaje. W badaniu Milgrama osobom mieszkającym na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych dano nazwiska nie znanych im ludzi ze Wschodniego Wybrzeża. Zadaniem osób ze Środkowego Zachodu było dostarczenie tym ludziom pewnej przesyłki. Aby wykonać to zadanie, musieli oni wysłać przesyłkę wraz z nazwiskiem adresata do kogoś, kogo znają osobiście. Z kolei ta osoba miała ją wysłać do następnej znanej jej osoby, i tak dalej, dopóki wydawnictwo nie trafiło do rąk osoby znającej adresata osobiście. Wykonanie zadania wymagało przeciętnie od pięciu do ośmiu połączeń. Ten pomysłowy eksperyment jasno wykazał istnienie ogólnonarodowej sieci stosunków społecznych. Sieć ta sprawia, że wielu ludzi jest stosunkowo łatwo dla siebie dostępnych, choć często nie zdają sobie z tego sprawy.

Sieć można również scharakteryzować pod względem zasięgu – liczby bezpośrednich kontaktów każdej jednostki w konkretnej sieci. Zasięg jest także związany z gęstością. Im gęstsza sieć, tym większe prawdopodobieństwo dużego zasięgu kontaktów jednostki. Jednostki, które mają duży zasięg kontaktów, często uważane są za ważne: mówi się, że mają „dojścia”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.