Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Skłonności wrodzone – dalszy opis

We freudowskim ujęciu motywacji zadanie nauczyciela polega w istocie rzeczy na dopomożeniu uczącym się w trzymaniu swej energii na wodzy lub na ukierunkowaniu jej na to, co jest akceptowalne – logicznie i moralnie. Ponieważ główną metodą osiągania celu jest metoda werbalna, nauczyciel powinien odbywać z uczniami – indywidualnie lub w grupach – rozmowy, które pomogą im pojąć celowość, tak logiczną jak i moralną, rozmaitych sposobów postępowania. Motywowanie pojmuje się tu jako dopomaganie uczniom w dokonywaniu wyboru między różnymi możliwościami, przez co ułatwia się im podejmowanie decyzji jak postępować. Freud nie był jedynym człowiekiem, który wierzył we wrodzoną naturę motywacji. Maria Montessori (1912) zalecała nauczycielom sporządzanie swych planów nauczania pod kątem naturalnych i spontanicznych zachowań dzieci tak, aby szły drogą, jaką wskazują naturalne skłonności dziecka do uczenia się.

Teoria rozwoju intelektualnego Jeana Piageta (1952) uwydatnia, tkwiącą w każdym żywym stworzeniu i mającą podłoże biologiczne, skłonność do działania i poznawania. Również Jerome Bruner (1966) przekonany jest, iż niemal wszystkie dzieci mają wrodzoną „chęć uczenia się”, którą zwykle ujawniają poprzez naturalną ciekawość, obejmującą ich otoczenie, oraz naturalną skłonność do osiągania sprawności w tym co robią i do współpracy z innymi.

Inni, np. Berlyne (1957), Fowler (1965) i Harlow (1950), przeprowadzali rozległe badania nad naturalną ciekawością oraz eksploracyjnymi zachowaniami zwierząt i ludzi. Otrzymane wyniki wskazują, iż badani osobnicy poszukują w swym otoczeniu zarówno stymulacji, jak i zmienności tej stymulacji. Bodźce nowe, złożone, zaskakujące, niezwykłe czy wreszcie ulegające zmianom, w większym stopniu przyciągają uwagę badanych niż bodźce znane, proste i statyczne.

Jako nauczyciele, możemy wykorzystywać te ustalenia przy motywowaniu naszych uczniów – powinniśmy się upewnić, czy nasze materiały i metody dydaktyczne są przynajmniej od czasu do czasu zróżnicowane, prowokujące i ożywione elementami zaskoczenia lub tajemniczości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.