Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

SOCJALIZACJA POLITYCZNA

Zdobywanie wiedzy o ustroju politycznym i kształtowanie postaw politycznych odbywa się w procesie socjalizacji. Szkoły uczą podstawowych norm i wartości kultury, za pomocą których opisuje się naturę i zalety istniejącego ustroju politycznego. Lekcje wychowania obywatelskiego i historii w szkołach podstawowych i średnich, a także wykłady z nauk politycznych i historii w college’ach i na uniwersytetach zazwyczaj obejmują wprowadzenie do podstawowej struktury ustroju politycznego Stanów Zjednoczonych.

Jeśli jednak chodzi o postawy polityczne, największy wpływ wywiera rodzina. Już w szkole podstawowej dzieci utożsamiają się z partiami politycznymi rodziców. Rodzice mają równie silny wpływ na ich postawy polityczne, co na późniejszą przynależność partyjną. Z powodu istniejącej w społeczeństwie amerykańskim segregacji klasowej w wyborze miejsca zamieszkania także grupy rówieśnicze zazwyczaj reprezentują poglądy polityczne przejęte od rodziców. Również informacje przekazywane przez środki masowego przekazu są powszechnie ujmowane i interpretowane przez pryzmat już istniejących postaw politycznych. Badania opinii publicznej przeprowadzone wśród widzów telewizyjnej debaty prezydenckiej z 1960 r., z udziałem Johna F. Kennedyego i Richarda Nixona (Lang i Lang, 1968), wykazały, że większość zwolenników Nucona uważała, że to on „wygrał” tę debatę, a zwolennicy Kennedyego byli przekonani, iż „zwyciężył” ich kandydat: niewiele osób zmieniło zdanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.