Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Specjalne warsztaty dla starszych robotników

Szkolenie w bardziej złożonej sprawności wymaga więcej niż jednego rodzaju przystosowania. Zdarza się, że starszy robotnik pracujący dotychczas samotnie musi przystosować się do pracy w brygadzie, bądź też odwrotnie. Możliwe, iż musi poznać niespotykane dotychczas problemy, metody i otoczenie lub – po długiej przerwie podjąć wysiłek umysłowy – związany z uczeniem się. Ucząc się, może na przykład stwierdzać, iż zrozumiał problem, podczas gdy faktycznie go nie rozumie, i tylko staranne sprawdzenie jego wiadomości za pomocą pytań i testów może wykazać braki w jego wiedzy. Dlatego niezbędne są badania nad nauczaniem programowanym i techniką sprawdzania wiadomości (15). Nauczyciele muszą poznać specyficzną problematykę kształcenia ludzi starszych (16). W innych krajach, gdzie przekwalifikowanie starych robotników jest bardziej zaawansowane, podjęto już rozwiązywanie tych problemów, między innymi sposobu porozumiewania się, poziomu trudności, tempa nauki, stosowania pomocy naukowych, dostarczania wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, przezwyciężania lęku i braku wiary w siebie, egzaminowania i oceny postępów itp.

Czasem organizuje się specjalne warsztaty dla starszych robotników. Istnieją jednak również poglądy, iż przekwalifikowanie starych robotników i zmiana miejsca pracy jest zbyt kosztowna. Tych, którzy nie wytrzymują normalnego rytmu produkcyjnego, przenosi się w odpowiednim czasie do pracy nienormowanej lub na stanowiska, na których praca opiera się na wytworzonych nawykach (rzemiosło lub kontrola): stosuje się także pracę w niepełnym wymiarze godzin lub przesuwa się ludzi starszych do zajęć usługowych (utrzymywanie czystości, stanowiska „pisarzy oddziałowych” itp.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.