Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

SPÓR WOKÓŁ ABORCJI

Niewiele jest spraw dotyczących rodziny, które wywoływałyby takie podziały w społeczeństwie amerykańskim, jak kwestia aborcji. Do roku 1973 aborcja była nielegalna, z wyjątkiem bardzo szczególnych przypadków. W sprawie „Roe przeciw Wadę” Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ogłosił, że kobiety mają konstytucyjne prawo do aborcji. Prawo to nie jest absolutne, toteż im bardziej rozwinięty jest płód, tym większy wpływ na jego los ma państwo.

Decyzja Sądu Najwyższego nie zakończyła długotrwałej kontrowersji wokół aborcji. Powstało wiele grup, których celem jest „obrona życia” (pro-life) i protest przeciw aborcji. Zjednoczyli się również zwolennicy aborcji popierani przez ludzi, którzy wierzą, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do matki, choć jednocześnie uznają aborcję za czyn moralnie naganny. Ruch ten jest określany terminem „pro-choice” (prawo wyboru). Te dwie główne grupy przyciągają bardzo różnych działaczy (Luker, 1985). Przeciętny członek ruchu „pro-life” ma zwykle niższe wykształcenie i dochód niż działacz „pro-choice”, nie jest raczej związany węzłem małżeńskim, nie ma dzieci i uznaje tradycyjny podział ról na kobiece i męskie.

U podstaw tego sporu leży konflikt wartości, który trudno załagodzić. Mimo że kontrowersja wokół aborcji ma aspekt religijny, naukowy, moralny i polityczny, to najistotniejszą kwestią wydaje się tutaj zachowanie prawa do prywatności w podejmowaniu rodzinnych decyzji. Dyskusja wokół aborcji jest wynikiem ścierania się poglądów nie tylko na temat jej samej, ale także na temat stosunków seksualnych, wielkości rodziny oraz relacji rodzinnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.