Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Sposób podejścia charakterystyczny dla Skinnera

Nic dziwnego, że wielu psychologów klinicznych przyjęło zasadnicze postawy i sposób podejścia charakterystyczne dla Skinnera. Uznali oni, że system ten może być przydatny do zrozumienia normalnego rozwoju, a także może być stosowany do badania i korygowania zachowania patologicznego. Zakłada się, że zasady kształtowania zachowania anormalnego są takie same jak zasady kształtowania zachowania normalnego. Przedstawiając swój program terapii zachowania anormalnego, Skinner wielokrotnie stwierdza, że jego celem jest po prostu zastąpienie zachowania anormalnego zachowaniem normalnym, a to można osiągnąć przez bezpośrednią manipulację zachowaniem. Mając do czynienia z zachowaniem anormalnym, Skinner nie mówi o działaniu wypartych pragnień, o kryzysach tożsamości, konfliktach między ego i superego ani o innych konstruktach – wszystko to nazywa wyjaśniającą fikcją. Dąży natomiast do zmodyfikowania niepożądanego zachowania przez manipulowanie środowiskiem za pomocą technik warunkowania sprawczego (instrumentalnego) i warunkowania reaktywnego (klasycznego).

Przypuśćmy, że pewien żołnierz, początkowo przeciętnie odważny, został w walce ranny wskutek postrzału. Skierowano go więc do szpitala, a gdy wyzdrowiał, ponownie zostaje wysłany na front. Wtedy jednak u żołnierza występuje paraliż ręki lub traci wzrok. Badanie lekarskie nie wykazuje żadnego uszkodzenia nerwów i mięśni ręki ani też żadnej wady czy schorzenia narządu wzroku. Jednakże to pozornie pozbawione przyczyny niedomaganie fizyczne powoduje zwolnienie żołnierza z obowiązku pójścia na front, ponieważ paraliż (lub ślepota) pociąga za sobą konieczność wysiania go do szpitala lub skierowania do jakiejś stosunkowo spokojnej służby na tyłach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.