Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Stosowanie teorii psychoanalitycznej

Nie można stwierdzić z pewnością, czy historie przypadków wybrane przez Freuda do opublikowania stanowiły rzeczywiście empiryczne źródło teorii, które ilustrują, czy też były jedynie dogodnymi, właściwie dobranymi przykładami ilustrującymi sformułowania teoretyczne, jakie już wcześniej ukształtowały się w umyśle Freuda. W gruncie rzeczy nie ma istotnego znaczenia, czy na przykład przypadek Schrebera był tym przypadkiem, który ujawnił Freudowi dynamikę paranoi, czy też dokonał on tego fundamentalnego odkrycia na podstawie uprzednich przypadków i jedynie zastosował je do tego szczególnego przypadku. W każdym razie sześć opublikowanych studiów przypadku ukazuje nam rodzaj materiałów zbieranych przez Freuda, stosowane przez niego techniki oraz jego sposób myślenia. Powinien je przeczytać każdy, kto chce zapoznać się bliżej z surowym materiałem, na którym pracował Freud.

Nie należy mylić tych historii przypadków ze stosowaniem teorii psychoanalitycznej w celu lepszego zrozumienia literatury i sztuki oraz w celu krytyki instytucji społecznych. Freud nie dowiedział się o sublimacji ze swych studiów nad życiem Leonarda da Vinci ani nie odkrył kompleksu Edypa czytając Sofoklesa, Szekspira czy Dostojewskiego. Nie zgłębił też podstawowego irracjonalizmu myślenia ludzkiego w drodze obserwacji religijnego czy politycznego zachowania człowieka. Interpretacja dzieł literackich lub analiza jakiejś instytucji społecznej przy wykorzystaniu odkryć teorii psychoanalitycznej mogły przyczynić się do potwierdzenia użyteczności tych odkryć lub nawet do zweryfikowania ich autentyczności i uniwersalności, lecz utwory literackie i artystyczne oraz instytucje społeczne same w sobie nie stanowią części danych empirycznych Freuda.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.