Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Sublimacja i wypieranie według Junga

Energia psychiczna może przemieszczać się od jednego procesu psychicznego zachodzącego w danym systemie do innego procesu w tym samym lub innym systemie. Przemieszczenia takie dokonują się zgodnie z podstawowymi zasadami dynamiki psychicznej – zasadą ekwiwalencji i zasadą entropii. Jeśli przemieszczenie energii podporządkowane jest procesowi indywiduacji i funkcji transcendentnej, to określa się je mianem sublimacji. Sublimacja oznacza przemieszczenie energii od bardziej prymitywnych, instynktownych i mniej zróżnicowanych procesów do procesów bardziej zróżnicowanych, o charakterze kulturowym i duchowym. Jeśli na przykład energia zostanie wycofana z popędu seksualnego i zaangażuje się w wartości religijne, to mówimy ojej sublimacji. W tej sytuacji forma, w jakiej wyraża się energia, zmienia się, zamiast w aktywności seksualnej energia wyraża się w aktywności religijnej.

O wyparciu mówimy wtedy, gdy energia nie może zostać wyładowana ani za pośrednictwem popędów, ani poprzez sublimację. Zgodnie z zasadą zachowania energii wyparta energia nie może po prostu zniknąć, musi zostać gdzieś przeniesiona. Zostaje ona ulokowana w nieświadomości. Ten dopływ energii do treści nieświadomych może spowodować, iż nieświadomość uzyska „wyższy potencjał” niż świadome ego. Jeśli do tego dojdzie, to energia – zgodnie z zasadą entropii – będzie przenikać z nieświadomości do ego i zakłócać procesy racjonalne. Innymi słowy: treści nieświadome o wysokim ładunku energetycznym będą usiłowały przedrzeć się do świadomości, a jeśli do tego dojdzie, jednostka będzie zachowywać się w sposób irracjonalny i impulsywny.

Sublimacja i wyparcie są przeciwstawne. Sublimacja ma charakter progresywny, wyparcie zaś regresywny. Sublimacja sprawia, że psychika rozwija się, wyparcie powoduje, że cofa się ona w rozwoju. Sublimacja służy poszerzaniu pola racjonalności, wyparcie – irracjonalności. Sublimacja integruje osobowość, wyparcie dezintegruje. Jednakże Jung zwraca uwagę, że wprawdzie zasadniczo wyparcie jest dezintegrujące, to jednak może ono umożliwić jednostce dalszy rozwój pod warunkiem, iż znajdzie ona w nieświadomości rozwiązanie swych problemów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.