Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

SYSTEMY STRATYFIKACJI

Każde społeczeństwo nierówno rozdziela swoje dobra. Jedna osoba może być bogatsza czy potężniejsza niż inna. Owe różnice między jednostkami odzwierciedlają nierówności społeczne i mogą wynikać z tego, że pewna osoba pracuje ciężej od innych lub wybrała zawód czy karierę, które zapewniają więcej władzy niż inne.

Różnice między całymi kategoriami społecznymi, a nie tylko między jednostkami, nazywa się zróżnicowaniem społecznym. Kiedy ludzie w owych różnych kategoriach społecznych zostają uszeregowani w pewnym hierarchicznym porządku, dającym im różny dostęp do dóbr społecznych, rezultatem jest stratyfikacja społeczna (uwarstwienie).

Odmiennie uszeregowane kategorie społeczne tworzą warstwy społeczne, podobne do tych, z jakich zbudowane są skały czy wnętrze skorupy ziemskiej. Osoby pochodzące z tej samej warstwy mają podobne szanse życiowe, takie jak poziom wykształcenia, jaki zazwyczaj osiągają, zdrowie, jakim na ogół będą się cieszyć, czy ogólny standard życia, jaki będą mieć.

Stratyfikacja społeczna jest cechą społeczeństw, a nie ich poszczególnych członków. Stratyfikacja ma różne formy i jest cechą wszystkich społeczeństw, poza najbardziej prymitywnymi pod względem technologicznym. W każdym społeczeństwie system ten jest usprawiedliwiany przez ideologię, z którą najpełniej utożsamiają się ci, którzy najbardziej korzystają z systemu. System ów – wraz ze swym ideologicznym usprawiedliwieniem – jest przekazywany kolejnym pokoleniom w trakcie procesu socjalizacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.