Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Teorie osobowości jako przyczyna generowania badań

W stosunkowo najnowszej pracy (Evans i Smith, 1972) przeprowadzono analizę czynnikową zarówno atrybutów, jak i teoretyków oraz porównano uzyskane wyniki z rezultatami Schuha. Mimo dodania w rozszerzonej wersji niniejszej książki nowych wymiarów i uwzględnienia większej liczby teoretyków, a także zastosowania innej metody analizy, Evans i Smith stwierdzili znaczne podobieństwo między swymi wynikami a wynikami przedstawionymi wcześniej. W odniesieniu do teoretyków pierwszy czynnik obejmował Binswangera i Bossa, Millera i Dollarda, Cattella, Rogersa, Goldsteina, Angyala oraz Allporta i odpowiadał drugiej wiązce Schuha, nazwanej naciskiem na ja. W skład drugiego czynnika weszli: Fromm, Horney, Adler oraz Freud: odpowiadał on pierwszej wiązce Schuha, którą określił on jako nacisk na aspekt społeczny: Evans i Smith czynnik ten nazwali naciskiem na psychoanalizę (psychoanalytic emphasis). Trzeci czynnik, który objął Sheldona, Murraya, Lewina i Freuda, odpowiada trzeciej wiązce Schuha. Evans i Smith nazwali go naciskiem na aspekt biologiczny {biological emphasis). W ramach czwartego czynnika, zwanego naciskiem na uczenie się {learning emphasis), znaleźli się: Binswanger i Boss, Skinner, Miller i Dollard, Murray oraz Allport. Autorzy, porównując rezultaty analiz atrybutów, stwierdzili podobną zgodność uzyskanych przez siebie wyników z wynikami otrzymanymi przez Schuha.

Nasuwa się pytanie, jak skutecznie różne teorie pełnią funkcję polegającą na generowaniu badań. Zgodziliśmy się już, że jest to najważniejsze kryterium oceny przy dokonywaniu porównań między teoriami: niestety osiągnięcie zadowalającego poziomu pewności takich porównań jest przy zastosowaniu tego kryterium najtrudniejsze. Wszystkie teorie odegrały pewną rolę, jeśli chodzi o generowanie badań, lecz różny charakter tych badań, a także złożoność relacji między daną teorią a określonym badaniem umożliwia jedynie przybliżoną ocenę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.