Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Termin „psychologia humanistyczna” – ciąg dalszy

Poglądy psychologów humanistycznych mogą również wpłynąć na metody badania zachowania. Niezmiernie ważne jest założenie, że człowiek stanowi unikalną całość i że ignorowanie tego faktu prowadzi do błędnych ocen. Biorąc pod uwagę tę tezę psychologowie powinni zrezygnować z prostych eksperymentów typu „bodziec – reakcja” i projektować badania bardziej skomplikowane, pozwalające wykryć bardziej złożone zależności i prawa. Apele i protesty psychologów humanistycznych wpłynęły już na samą procedurę prowadzenia badań, a szcze- golnie na ich stronę etyczną. Współczesny eksperymentator coraz częściej patrzy na osobę badaną nie jako na obiekt manipulacji, ale jako na autonomiczny podmiot. Coraz rzadziej stosuje się w laboratorium bodźce awersyjne i nieprzyjemne. Coraz rzadziej wprowadza się w błąd osoby badane. Stosunki między eksperymentatorem a uczestnikami doświadczeń stały się bardziej życzliwe i partnerskie. Jest to bez wątpienia krok naprzód.

Mimo iż psychologia humanistyczna często staje się przedmiotem krytyki i sporów, stopniowo zwiększa się jej popularność i zasięg oddziaływania. Powstają nowe czasopisma, organizuje się kongresy i sympozja naukowe poświęcone samorealizacji i harmonijnemu rozwojowi osoby. W masowych nakładach ukazują się popularne książki Rogersa, Maslowa i ich zwolenników. Przedmiotem codziennych rozmów stają się takie sprawy, jak trening wrażliwości czy grupy spotkaniowe.

Jakie będą dalsze losy tego kierunku? Maslow powiedział kiedyś, że w przyszłości cała psychologia stanie się „humanistyczna”. Nie podzielam tego poglądu. Nie wydaje się prawdopodobne, aby dość arbitralne założenia na temat natury ludzkiej zostały przyjęte przez społeczność uczonych. Zwolennicy koncepcji poznawczej, która jest bardziej dojrzała i zaawansowana, mają znacznie większe szanse stworzenia psychologicznej teorii człowieka, która uzyska jednomyślność badaczy. Nie odrzucam hipotezy, że w przyszłości psychologia humanistyczna będzie zamkniętym rozdziałem w podręczniku historii psychologii. Nie mamy jednak dostatecznych podstaw, aby powiedzieć, że tak będzie na pewno.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.