Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

UCZENIE SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU CZŁOWIEKA

Wcześniej już zwróciliśmy uwagę, że wśród właściwości osobnika, od których zależą efekty uczenia się, można wyodrębnić cechy gatunkowe, rozwojowe i indywidualne. W rozdziale poprzednim dokonując porównań między uczeniem się ludzi a uczeniem się zwierząt zajmowaliśmy się przede wszystkim cechami gatunkowymi człowieka. Obecnie zainteresujemy się jego właściwościami rozwojowymi, szukając odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu uczenie się zależy od wieku człowieka?

Problem ten sprawia badaczom wiele kłopotów. Uczenie się występuje we wszystkich etapach rozwojowych człowieka począwszy od okresu niemowlęctwa aż do późnej starości. Jak dobrać materiał eksperymentalny i jakimi metodami posługiwać się w badaniach, aby wyniki były w pełni porównywalne i charakteryzowały możliwie wszechstronnie zdolność osobnika do uczenia’się? Jak mierzyć zdolność do uczenia się niemowlęcia, przedszkolaka, ucznia szkoły podstawowej i średniej oraz pracującego zawodowo dorosłego człowieka? Tylko bardzo nieliczne metody mogą być stosowane na wszystkich poziomach rozwojowych. Metody dobrze dostosowane do okresów najwcześniejszych, używane w badaniach osób starszych, dostarczają zazwyczaj materiałów, które charakteryzują w sposób bardzo niepełny ich zdolność do uczenia się. Jeśli zmierza się do uzyskania charakterystyki bardziej wszechstronnej, trzeba posługiwać się metodami innymi, nie dającymi się zastosować w badaniach osób młodszych. Utrudnia to bardzo dokonywanie porównań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.