Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Uczniowie ćwiczą parami lub w małych grupach

Informacje na kartach mogą reprezentować wiadomości z zakresu arytmetyki, gramatyki, interpunkcji, geografii, historii itd. (informacje na poziomie wiedzy). Uczyć się można samemu lub wespół z innymi. Zgodnie z instrukcją, uczniowie muszą najpierw przeczytać to co jest napisane na karcie i udzielić odpowiedzi ustnej lub pisemnej, a następnie odwrócić kartę i sprawdzić swoją odpowiedź. Jeśli odpowiedź jest poprawna, instrukcja każe przejść do następnej karty. Przy błędnej odpowiedzi należy całą pozycję przerobić od początku (ponownie przeczytać pytanie i udzielić właściwej odpowiedzi). (Proszę sobie przypomnieć, jak Guthrie zwracał uwagę na powiązanie ze sobą we właściwej kolejności wszystkich części reakcji molarnej.) Później przechodzi się do następnej karty. W trakcie wykonywania ćwiczeń każdy uczeń sortuje karty. Na jednej kupce umieszcza te, które nie sprawiają mu żadnej trudności. Na drugiej te, przy których musi się zastanowić. Na trzeciej te, których w ogóle nie potrafi zapamiętać. W ten sposób wyselekcjonowane zostają karty (w dwóch ostatnich kupkach), które wymagają w danym momencie dalszych ćwiczeń.

Czy procedura ta nie wydaje się nam znajoma? W istocie tak samo postępował Michał z klasy pana Johnsona chcąc pomóc swemu uczniowi w wyuczeniu się i zapamiętaniu łańcuchów słownych z zakresu arytmetyki.

Jeżeli uczniowie ćwiczą parami lub w małych grupach, można wzbudzić ich motywację przez obarczenie ich odpowiedzialnością za własne osiągnię- cia. Służą temu np. „Świadectwa sukcesu” (patrz rys. 8-3). Świadectwo wystawia się wówczas, gdy wszyscy członkowie grupy są przekonani, że dana osoba zna i potrafi odtworzyć informacje znajdujące się na wszystkich kartach. „Zna i potrafi odtworzyć” w terminach operacyjnych może t oznaczać np. udzielenie samych prawidłowych odpowiedzi w trzech kolejnych cyklach. Na odwrocie świadectwa sukcesu może być wydrukowana tabela do rejestracji wyników uzyskiwanych przy poszczególnych kartach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.