Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

UWAGI METODOLOGICZNE

Większość badań nad wpływem wieku na inteligencję i poziom umysłowy w okresie rozwoju człowieka i w procesie starzenia się ludzi dojrzałych prowadzono przez porównywanie działania osób w różnym wieku metodą „przekrojową” (por. Aneks). Dane przeciętne ustalone dla ludzi w różnych grupach wieku układają się w ciągłą krzywą rozwoju i spadku. Analogicznie wykres średniej siły uchwytu dłoni, mierzonej dla grup ludzi w różnym wieku, ilustruje również krzywa ciągła. Wykazuje ona wzrost do okresu dojrzałości biologicznej, następnie pewien okres maksymalnej wydolności, a potem spadek siły uchwytu dłoni związany z wiekiem. Obliczanie danych przeciętnych dla grup badanych zaciera występujące różnice indywidualne.

Rozwój i spadek dla tej samej grupy osób można prześledzić przez cały ciąg życia stosując metodę „podłużną”. Przy dokonywaniu częstych pomiarów przez szereg lat można stwierdzić gwałtowne skoki w poziomie zdolności u poszczególnych ludzi. Gwałtowny spadek zdolności umysłowych może następować po ciężkiej chorobie lub zaburzeniach psychicznych, a także po okresie intelektualnej stagnacji, przy czym później następuje częściowa poprawa. Badania metodą „podłużną” są ogromnie trudne metodologicznie i organizacyjnie, jednak muszą być podejmowane, jeśli chcemy ujawnić indywidualne różnice dotyczące wpływu starzenia się. Większość badań nad inteligencją ludzi dorosłych była prowadzona metodą „przekrojową”. Wyniki nielicznych badań metodą „podłużną” były czasem sprzeczne z rezultatami badań w których zastosowano metodę przekrojową dowodząc, że wpływ wieku nie jest tak znaczny (14 – 18). Można krytykować również badania metodą podłużną, przy czym dyskusyjne jest raczej tempo aniżeli ogólna prawidłowość spadku inteligencji. Wady metody przekrojowej ograniczają także rzetelność wyników uzyskiwanych w innych badaniach, nawet w dziedzinie biologii, ponieważ we wzroście i stanie zdrowia kolejnych pokoleń ludzkich zachodzą zmiany, które odgrywają przynajmniej częściowo rolę w „różnicach związanych z wiekiem”, obserwowanych w badaniach metodą przekrojową.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.