Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Wchodnie religie a zachodnia psychologia – kontynuacja

Prawie dziesięć lat po ukazaniu się książki Wattsa, w której porównywał on wschodnie dyscypliny z terapiami zachodnimi, opublikowano pośmiertnie książkę Abrahama Maslowa (1971), która pośrednio posuwała naprzód dzieło Wattsa. Maslow, na rok przed śmiercią, przeszedł bardzo ciężki zawał serca. Powróciwszy do zdrowia, po tym spotkaniu ze śmiercią, przemyślał i przekształcił swój główny wkład w teorię osobowości. Jednym z rezultatów jego przemyśleń był esej zatytułowany Theory Z (Teoria Z), w którym postulował istnienie poziomu zdrowia psychicznego wyrażającego wyższy poziom rozwoju „pełni człowieczeństwa” niż jakikolwiek dotychczas przez niego opisywany. Owe „samorealizujące się osoby transcendujące ” (self-actulizing transcenders) to ludzie, którzy – zgodnie z jego opisem – przypominają idealne typy ludzi w pełni zdrowych według wschodnich psychologii. Chociaż Maslow nie cytuje żadnego wschodniego psychologa jako źródła swoich poglądów, w swe rozważania w sposób bardzo swobodny wplata wschodnie terminy określając, na przykład, terapeutę osiągającego poziom „Z” między innymi takimi terminami, jak „taoistyczny mistrz”, „guru”, „boddhisattva” i „cadyk”, które w tradycji wschodniej określają mędrców i świętych. Jest niemal pewne, że Maslow rozwinął swoją nową koncepcję zdrowia psychicznego niezależnie, włączając fragmenty psychologii Wschodu na tyle, na ile pasowały one do jego własnego sposobu myślenia. Wydaje się nieprawdopodobne, aby studiował on jakąkolwiek ze wschodnich szkół z zamiarem zapożyczenia jej myśli.

Ten sam wydany pośmiertnie tom zawiera esej, w którym Maslow przedstawia nowy punkt widzenia dotyczący jego wcześniej napisanej książki Religions, values and peak-experiences (1964 – Religie, wartości i doznania szczytowe). W eseju tym przestrzegał tych, którzy chcieliby traktować „doświadczenia szczytowe” jako cel sam w sobie lub zamierzaliby odwrócić się od świata w poszukiwaniu romantyzmu:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.