Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Wiek dorastania – dalszy opis

Ważny aspekt rozwoju stanowi również dojrzewanie emocjonalne. Pobudliwość i niestałość emocjonalna ustępują stopniowo miejsca stałości i równowadze. Zwiększa się skala przeżyć emocjonalnych, wzbogaca treść uczuć, wzmaga się znacznie rozwój tzw. uczuć wyższych – moralnych, społecznych, estetycznych.

Mówi się, wreszcie, o dorastaniu kulturowym (np P. H. Landis, 1952, s. 61 – 62), co oznacza, iż jednostka przekształca się stopniowo z biernego odbiorcy dóbr kulturalnych w coraz bardziej aktywnego i odpowiedzialnego współtwórcę tych dóbr.

Szybkie tempo przeobrażeń i często ich radykalny Charakter wywołują u młodzieży trudności w przystosowaniu się do nowych sytuacji i nowych zadań, a od ludzi dorosłych – rodziców i wychowawców – wymagają dużej plastyczności w postępowaniu z młodzieżą i umiejętności właściwego doboru metod wychowawczych. Powoduje to, iż okres ten, w porównaniu z innymi, uważany jest za trudny, a nawet niekiedy krytyczny.

Dokonywanie charakterystyki okresu dorastania jest bardzo trudne ze względu na postęp, jaki się dokonał w ujmowaniu zagadnień tego okresu. Po pierwsze, nastąpiło znaczne rozszerzenie pojęcia „młodość”. Na skutek akceleracji obniżyła się dolna granica tego okresu, faktem jest bowiem, że młodzież pod względem biologicznym dojrzewa obecnie wcześniej, niż to było dawniej. Z drugiej zaś strony podniosła się górna granica: postęp techniczny wymaga dłuższego okresu kształcenia młodzieży, a tym samym przedłuża proces zdobywania przez nią dojrzałości społecznej. Samodzielność ekonomiczna jest osiągana przez młodzież coraz to później, często dopiero w 24-25 roku życiał.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.