Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Własne „ja”

Jest to jeden z sentymentów, lecz szczególnie ważny, ponieważ prawie wszystkie postawy odzwierciedlają w mniejszym lub większym stopniu sentyment dotyczący własnego ja. Z kolei sentyment ten wiąże się z ekspresją większości lub wszystkich ergów czy innych sentymentów. W niektórych badaniach (na przykład Cattell i Horn, 1963) wystąpiły również podobne, lecz odmienne sentymenty dotyczące superego i ja idealnego. W każdym razie sentyment bądź system sentymentów skoncentrowanych wokół ja odgrywa, zdaniem Cattella, decydującą rolę w integracji osobowości, umożliwiając powiązanie między sobą ekspresji różnych ergów i sentymentów.

Przede wszystkim zachowanie swego ja jako zdrowej fizycznie i nienaruszonej funkcjonującej istoty jest oczywiście warunkiem wstępnym zaspokojenia każdego sentymentu czy ergu posiadanego przez daną jednostkę! Podobnie zachowanie ja społecznego i etycznego jako czegoś, co szanuje dana społeczność. […] Z dynamicznego punktu widzenia sentyment dotyczący utrzymywania własnego ja we właściwym stanie zgodnym z pewnymi normami postępowania i zadowalającym dla społeczeństwa i superego jest więc niezbędnym narzędziem do zaspokojenia większości naszych innych zainteresowań życiowych.

Wynika stąd wniosek, że sentyment do własnego ja musi występować w sieci dynamicznej […] daleko ku lewemu brzegowi [wykresu], a zatem wśród sentymentów, które najpóźniej osiągają dojrzały poziom rozwoju. Ma on swój udział we wszelkich satysfakcjach związanych z sentymentami i ergami, a to tłumaczy także jego dynamiczną zdolność kontrolowania, jako „sentyment naczelny” (master sentiment), wszystkich innych struktur (Cattell, 1966a, s. 272).

W sposobie podejścia Cattella do problemu „ja” można dostrzec wpływ psychoanalitycznych pojęć ego i superego, a także przyjętego przez Allporta rozumienia ego oraz występującego u McDougalla zainteresowania sentymentem szacunku do samego siebie (self-regard).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.