Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Współczesne rozumienie procesu uczenia się

Postaciowcy uważają, że wśród czynników, które ułatwiają organizację materiału w jedną postać, nie należy przypisywać znaczenia powtórzeniom, ponieważ nie istnieje powtarzalność wrażeń. Aby wydostać się z labiryntu, szczur nie powtarza tych samych ruchów. Nie spostrzega się wielokrotnie tej samej figury. Patrząc na stół za każdym razem spostrzegamy jedynie różne jego skróty. Identyczność rzeczy jest nam dostępna tylko dzięki transpozycji (patrz s. 231). Oczywiście, transpozycja jest możliwa dzięki temu, że w strukturze poznawczej decydującą rolę odgrywają nie elementy, lecz całości i wzajemne stosunki pomiędzy tymi elementami. Zwrócenie uwagi na zjawisko transpozycji jest poważnym osiągnięciem psychologii postaci.

Szczególnie cennym wkładem teoretyków tej szkoły psychologii we współczesne rozumienie procesu uczenia się są badania nad wglądem omawiane częściowo na s. 223 przy referowaniu badań nad transferem. Jeżeli wyuczenie się następuje nagle i towarzyszy mu poczucie zrozumienia o co chodzi, tzw. efekt acha, jeśli efekty uczenia się są odporne na zapominanie i łatwo mogą być wykorzystywane w nowych sytuacjach, mówimy wtedy o uczeniu się przez wgląd. Tego rodzaju sytuacje, zgodnie z poglądami postaciowców, świadczą o tym, iż uczący się dostrzegł całą sytuację w nowym świetle, a więc i logiczną zależność między początkowym działaniem a jego zakończeniem. Ich zdaniem, uczenie się przez wgląd jest podstawową formą uczenia się (Wertheimer, 1945).

Wiele przykładów wglądu przejawiającego się w trafnym i nagłym rozwiązaniu problemu podaje Kóller (Dembowski, 1951: Szewczuk, 1951). Przeprowadzi! on obserwacje na małpach, które musiały zastosować nową dotychczas nie znaną im technikę, żeby otrzymać banan znajdujący się poza zasięgiem ich ręki. Małpy wykazywały przy tym dużą pomysłowość.

W sytuacji gdy banan znajdował się wysoko nad głową małpy, po kilku bezskutecznych próbach dosięgnięcia go przez podskakiwanie, małpa stawiała pod bananem skrzynkę znajdującą się w tym samym pomieszczeniu, wchodziła na nią i w ten sposób potrafiła dosięgnąć banana ręką.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.