Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Wykorzystanie sieci stosunków społecznych

Sieci stosunków społecznych były wykorzystywane w różnych rodzajach analiz socjologicznych. Pomagają one badaczom dotrzeć do splotu zawiłych związków społecznych stanowiących istotę życia społecznego. Analiza sieci stosunków społecznych okazała się szczególnie przydatna w badaniu złożonego procesu, jakim jest szukanie pracy przez jednostkę. Okazało się, że w szukaniu pracy sieci stosunków społecznych mają zazwyczaj największe znaczenie. Potwierdziło to obiegową opinię, że „nie liczy się to, co się wie, ale tof kogo się zna”.

W artykule z 1973 r., Granovetter opisał siłę więzi w obrębie sieci społecznych. Siła więzi zależy od „ilości czasu, natężenia emocjonalnego, wzajemnego zaufania i wzajemnie świadczonych usług, jakie charakteryzują więź” (s.1361). Granovetter wykazał, że – wbrew oczekiwaniom – silne więzi niekoniecznie muszą być lepsze od słabych. Słabe więzi dają ludziom większą wolność działania niż silne. Silne więzi natomiast tworzą znaczne społeczne naciski i w pewnym sensie ograniczają jednostkę. Nawet we wspólnotach silne więzi w obrębie poszczególnych odrębnych sieci mogą ograniczać integrację wspólnoty jako całości i sprzyjać jej fragmentacji.

Granovetter twierdzi, że sieci stosunków społecznych są skomplikowanymi układami społecznymi, które służą jako łącznik między poziomami mikro- i makroanalizy. Zacytujmy jego słowa (1973:1360):

Analiza procesów w sieciach stosunków interpersonalnych stanowi najowocniejszy pomost między poziomami mikro i makro. W taki czy inny sposób to właśnie dzięki tym sieciom interakcje zachodzące w małej skali przekładają się na zjawiska ogólnospołeczne (np. dyfuzję, ruchliwość społeczną, organizację polityczną i spójność społeczną), a te z kolei zwrotnie oddziałują na małe grupy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.