Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Wykorzystanie urządzeń nauczających

Kiedy myślimy o urządzeniach nauczających, wyobrażamy sobie zazwyczaj jakieś urządzenie mechaniczne lub elektromechaniczne, najczęściej o charakterze audiowizualnym. Takie urządzenia nazywa się zwykle maszynami uczącymi. Określenie to jest jednak nieco mylące, gdyż patrząc na sprawę od strony technicznej nie można powiedzieć, że maszyna uczy. Ona tylko stwarza sposobność wygodnej i oszczędnej w czasie prezentacji materiałów 295 uczących w taki sposób, że każdy uczeń traktowany jest indywidualnie (czego bez pomocy maszyny nauczyciel na ogół nie może osiągnąć). Szczególna korzyść z takiej maszyny polega na tym, że ułatwia ona nauczycielowi stworzenie właściwych dla każdego ucznia warunków wzmocnienia. Może on dzięki temu prezentować materiały programowane w odpowiedniej, rozwojowej, kolejności. Może naprowadzać, zachęcać i sugerować odpowiedzi każdemu uczniowi, zapewniając mu przy tym optymalne dlań tempo nauki i natychmiastową informację zwrotną po każdej odpowiedzi. Ponadto maszyna pozwala nauczycielowi sprawować indywidualną opiekę nad nieograniczoną liczbą uczniów naraz. Przyjmuje ona bowiem odpowiedzi ucznia, informuje go o tym, czy są one prawidłowe i udziela wzmocnienia – np. przez powiadomienie ucznia, że dobrze wykonał zadanie lub w postaci dodatkowych nagród: żetonów, łakoci, pochwał. Skinner porównuje maszynę z prywatnym korepetytorem podkreślając że:

„Pomiędzy programem i uczniem zachodzi nieustanna wymiana. W przeciwieństwie do wykładów, podręczników i zwykłych pomocy audiowizualnych maszyna pobudza do nieprzerwanej aktywności. Uczeń jest stale zmobilizowany i czynny. (2) Maszyna, jak dobry korepetytor, nalega, by uczeń w pełni zrozumiał dane zagadnienie a raczej każdą jego, mniejszą czy większą, jednostkę i dopiero wówczas pozwala mu przejść do następnego punktu programu. Wykłady, podręczniki i ich zmechanizowane ekwiwalenty sukcesywnie podają materia! nie sprawdzając tego, czy uczeń rozumie: w rezultacie łatwo powstają u niego zaległości. (3) Maszyna, tak jak dobry korepetytor, przedstawia tylko to, do czego uczeń jest już przygotowany i każe mu wykonać tylko ten krok, który vr danym momencie ma największe szanse powodzenia. (4) Maszyna, niczym zręczny korepetytor, pomaga uczniowi w znalezieniu właściwej odpowiedzi. Robi to po części za pośrednictwem uporządkowanej struktury samego programu, po części zaś za pomocą takich technik, jak udzielanie wskazówek, naprowadzanie i podpowiadanie – zaczerpniętych z analizy zachowań werbalnych… I wreszcie, rzecz jasna, maszyna, tak jak prywatny nauczyciel, nagradza ucznia za każdą poprawną odpowiedź. W tym celu wykorzystuje natychmiastowe sprzężenie zwrotne nie tylko przy modelowaniu zachowania, lecz także przy jego utrwalaniu i umacnianiu poprzez, mówiąc potocznie: «podtrzymywanie zainteresowania ucznia»”‚.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.