Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Wyleczenie z ostrej białaczki limfoblastycznej – kontynuacja

Silna toksyczność leków powoduje jednocześnie wiele ubocznych skutków w trakcie leczenia. Zastosowana chemio- i radioterapia może doprowadzić do powstania wtórnych nowotworów m. in. białaczki opon mózgowych (Cullen 1991 s. 82 i nn.). W przebiegu białaczki opon, w trakcie naświetlania czaszki rejestruje się ostą encefalopatię, która może nastąpić w ciągu 3 do 30 godzin od rozpoczęcia naświetlania. Przeprowadzane badania neurologiczne pozwalają na stwierdzenie porażenia nerwów czaszkowych, napadów padaczkowych, ataksji, zaburzeń świadomości, cech wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. (Oliff, Bleyer, Poplack 1978 s. 13). W wielu programach leczniczych stosuje się leki alkalujące, które jako skutek uboczny mogą wywołać inne nowotwory złośliwe. Kolejnym ubocznym skutkiem leczenia inwazyjnego może być zmniejszenie wysokości ciała (Ching-Hon, Crist 1994 s. 86 i nn.). Spowodowane jest to leczeniem cytostatykami, hormonami sterydowymi oraz radioterapią, zwłaszcza w obrębie czaszki, co może doprowadzić do zaburzeń osi podwzgórzowo-przysadko- wej i niedoboru hormonu wzrostu. Napromieniowanie okolicy szyi i głowy może wpływać na niedoczynność tarczycy (Meadows, Gallagher, Bunin 1992 s. 592 i nn.).

Chemioterapia może spowodować zmniejszenie zdolności rozrodczych albo nawet wpłynąć na bezpłodność. Dziewczęta po chemioterapii na ogół mają możliwość bycia matkami. Dzieci takich matek nie ujawniają wad wrodzonych mogących być skutkiem leczenia. Osobne tego typu opracowanie przedstawione zostało w oparciu o dane z 7 ośrodków pediatrycznych w Polsce (Depowska 1992 s. 24 i nn.). Cytostatyki z grupy antracyklin, przez swoje działanie toksyczne mogą powodować zaburzenia układu ser- cowo-naczyniowego, powodując niewydolność mięśnia sercowego.

Na skutek radio- i chemioterapii mogą wystąpić: śródmiąższowe zapalenie płuc, stany zapalne jelit, marskość wątroby, jak również przewlekłe zapalenie kłębków nerwowych, zaburzenia funkcji kanalików nerkowych oraz krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego (Meadows, Gallagher, Bunin 1992 s. 592 i nn.), zmiany przerostowo-zapalne dziąseł, zakażenia wirusem, półpasiec, ospa wietrzna, trudne do opanowania infekcje, brak łaknienia, bóle kończyn (Derulska 1981 s. 985 i nn.), zahamowany proces wzrostu od 10 do 15% (Pejcz 1993 s. 269 i nn.). Niemal u wszystkich dzieci zaobserwowano leukopenie z ciężkimi zakażeniami (posocznica) i wewnętrznymi krwawieniami (Raport Polskiej Grupy Pediatrycznej 1993 s. 117 i nn.). W trakcie leczenia wiele dzieci zagrożonych jest powikłaniami krwotocznymi w ośrodkowym układzie nerwowym. Spowodowane jest to wzrostem leukocytozy przy jednoczesnej małopłytkowości (Nowacki, Zdziarska 1993 s. 147 i nn.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.