Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Zadanie efektywnego nauczania – kontynuacja

Z podanych wyżej koncepcji wynika, że nauczanie musi być zorganizowane na podstawie zadaniowych analiz tych obszarów wiedzy i umiejętności (w tym umiejętności psychomotorycznych i emocjonalnych), które mają być przyswojone. Zaproponowane przez Blooma (1956), Krathwohla (1964) oraz Harrowa (1972) hierarchie celów uczenia się oraz opracowane przez Gagne’a (1970) typy uczenia się powinny pomóc w zapewnieniu odpowiedniej zgodności między stadium rozwoju intelektualnego ucznia, na jakim w danym momencie się on znajduje (zgodnie z opisem Piageta), a wymogami danego zadania, które jest przedmiotem uczenia się (reguła zwiększania się złożoności). Bez wskazówek przewodnich, które – tak jak przytoczone wyżej – są pomocne przy organizowaniu ćwiczeń, należycie dostosowanych do struktur wiedzy ucznia, jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo prowadzenia nauczania nieefektywnego i bezproduktywnego – często dlatego, że skłonni jesteśmy stawiać znak równości między nauczaniem a „mówieniem”. Zdawanie się na werbalizację, zwłaszcza we wczesnych latach, grozi w efekcie uczeniem czysto pamięciowym, które często prowadzi do chaosu, nie do zrozumienia, i częściej bywa przykre niż nagradzające. W takich warunkach nasi uczniowie szybko wynajdą sposoby wymigiwania się od naszego nauczania i unikania go, a wraz z nim także najprawdopodobniej i nas samych jako ludzi.

Nauczanie oparte w głównej mierze na przekazie werbalnym może być nieefektywne i nienagradzające nie tylko we wczesnych latach. Na poziomie szkoły średniej, a nawet uniwersytetu, struktura materiału, który ma być przyswojony, nadal musi być dostosowana do struktur wiedzy uczniów. I choć większość z nich osiągnęła już stadium inteligencji formalno-opera- cyjnej i jest w stanie radzić sobie z pojęciami i regułami na poziomie abstrakcji słownej, to jednak ich struktury wiedzy niekoniecznie muszą zawierać te wszystkie specyficzne pojęcia i reguły, które są niezbędne do uporania się w sferze abstrakcji z określonymi, nowymi dla nich problemami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.