Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

ZAGADNIENIE INTERAKCJI ORGANIZMU ZE ŚRODOWISKIEM

W miarę jak rozszerzała się i pogłębiała wiedza o rozwoju psychicznym dziecka, stawało się jasne, że proces, ten jest dużo bardziej skomplikowany i zawiły, niż przedstawiali go psychologowie w początkach XX w., twórcy pierwszych koncepcji rozwoju, jego istoty i czynników, które go warunkują.

Liczne i różnorodne badania eksperymentalne wykazały, że przyczyn rozwoju nie można szukać w tradycyjnie ujmowanych pojedynczych czynnikach, jak np. dziedziczność czy środowisko, że czynników tych jest więcej i że nie działają one w sposób od siebie niezależny, nakładając się tylko na siebie czy sumując w sposób mechaniczny, że ważne jest ich wzajemne warunkowanie się i współdziałanie, które jest istotnym motorem rozwoju.

W psychologii amerykańskiej, gdzie najwięcej badań poświęcono próbom rozstrzygnięcia pytania, wysuwanego już przez W. Sterna1, który z dwóch czynników gra decydującą rolę w różnych procesach rozwojowych- dziedziczność czy środowisko – coraz powszechniej uznaje się to pytanie za pseudo-problem, od którego nauka powinna się uwolnić2. Przejawy zachowania się są zawsze wynikiem współdziałania organizmu i środowiska, nie istnieje bowiem organizm bez środowiska. Predyspozycje stworzone przez geny (genotyp3) nigdy .nie mają absolutnego i nieuniknionego wpływu na rozwój: ich aktualizacja jest zawsze funkcją zarówno ich względnej siły, jak i różnych warunków środowiskowych. „Nię można nigdy powiedzieć, że geny wyznaczają cechy i zdolności: determinują one tylko potencjalne możliwości rozwoju cech i zdolności” (Aąsubel, 1958, s. 52). „Dziedziczność i środowisko nie są ani przeciwstawne, ani od siebie niezależne, lecz stanowią aspekty jednego i tego samego procesu rozwojowego: szuka się dziś psychologii wzrastania, w której kładziono by akcent nie na instynkt, ani na proces uczenia się, lecz na ich wzajemność i interakcję” (Murphy, 1949, s. 443). Szeroko dziś wśród psychologów rozpowszechniony jest pogląd, że ta właśnie interakcja między różnymi czynnikami, a nie każdy z nich oddzielnie, wyznacza kierunek rozwoju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.