Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Zagadnienie rozwojowych właściwości układu nerwowego

W związku z zagadnieniem rozwojowych właściwości układu nerwowego należy pamiętać o zaletach każdego etapu okresu dzieciństwa. Myśl, że przejście od młodszego do starszego wieku jest równoznaczne z przejściem na wyższy poziom, z doskonaleniem właściwości typologicznych, jest zbyt uproszczona. Koncepcja B. M. Tiepłowa dotycząca wartości różnych biegunów tej samej właściwości typologicznej (siły – słabości, ruchliwości – bezwładności), jak również typów układu nerwowego przestrzega przed jednostronnym pojmowaniem tego zagadnienia. Niewątpliwie dane dotyczące związku słabości układu nerwowego z dużą wrażliwością, reaktywnością pozwalają rozpatrzeć w nowym świetle również pewne właściwości układu nerwowego dzieci. Między innymi można przypuszczać, że związana z wiekiem słabość układu nerwowego uczniów klas młodszych warunkuje w określony sposób wyrazistość, ostrość percepcji, dziecięcą wrażliwość. Prawdopodobnie w procesie rozwoju zachodzi nie tylko sukcesywne zwiększenie się możliwości układu nerwowego, lecz zachodzą również zmiany jakościowe jego niektórych właściwości. To nowe podejście wskazuje na konieczność wykorzystania we właściwym czasie specyficznych możliwości rozwojowych, charakteryzujących określony etap dzieciństwa.

Możliwości człowieka dorosłego są wynikiem łącznego rozwoju indywidualnych i związanych z wiekiem przesłanek zdolności. Różnorodne zagadnienia wzajemnych związków między aspektem rozwojowym i indywidualnym zdolności są – jak do tej pory – bardzo mało zbadane (duży wkład w opracowanie tej problematyki wnoszą prace B. G. Ananiewa). Błędy i trudności w przewidywaniu rozwoju zdolności dziecka są w dużym stopniu uwarunkowane niedostatecznym różnicowaniem właściwości rozwojowych i zdecydowanie indywidualnych. Pojęcia diagnozy i prognozy w zakresie zdolności dzieci są jeszcze bardzo od siebie odległe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.