Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Zainteresowania dzieci w młodszym wieku szkolnym – kontynuacja

Drugą grupę stałych i trwale utrzymujących się zainteresowań stanowią zainteresowania poznawcze o charakterze rozrywki intelektualnej, realizowanej przez dzieci poprzez czytanie. A zatem aktywność ruchowa w połączeniu ze społeczną (bowiem zabawy ruchowe tego wieku są z reguły zespołowe) i aktywność poznawcza rozwijającego się umysłu znajdują silny i trwały wyraz w dziecięcych zainteresowaniach. Zgodne to jest z ogólnym kierunkiem rozwoju dzieci w wieku 7-11 lat.

Jednakże oprócz zainteresowań utrzymujących się w ciągu całego młodszego wieku szkolnego, na stałym i wysokim poziomie aktywności dziecięcej, istnieją takie, które wykazują tendencję zniżkową, oraz takie, które narastają i zaczynają odgrywać coraz większą rolę.

Tendencję do słabnięcia wykazują przede wszystkim zainteresowania dzieci szkołą i zajęciami z nią związanymi. Dzieci w pierwszej fazie tego wieku wykazują znacznie silniejsze zainteresowanie dla szkoły i wszystkiego, co łączy się z pracą dla niej (kl. I – 62,5°/% kl. II – 34,4%), natomiast w drugiej fazie zachodzi silne obniżenie samorzutnej aktywności dzieci związanej z tą dziedziną (kl. III -12,57%, kl. IV – 10,52%). Tendencja zniżkowa zaznaczyła się zresztą już w kl, II, bowiem tylko w kl. I ta grupa zainteresowań znajduje się na pierwszym miejscu, ustępując Już od. kl. II miejsca sportowi. Wyraźne osłabienie, a nawet zanikanie wykazują zainteresowania dla zabawy lalkami (kl. I–’28,54%, kl. IV – już tylko 4,47%) oraz dla rysunku. Rysunek jako czynność samorzutna, sprawiająca dziecku satysfakcję, jest jeszcze wysoko reprezentowana w pierwszej fazie młodszego wieku szkolnego, a wykazuje wyraźny spadek w fazie drugiej (kl. 1 – 40,2%, kl. 11 – 30,5%, kl. III -6,7%, Id. IV – 14,37%). Wnioski- odnośnie do słabnięcia zainteresowań rysunkiem, wynikające z danych zgromadzonych w tych badaniach, są zbieżne z przedstawionymi uprzednio. Pewien wzrost podanej przez dzieci kl. IV liczby zainteresowań tą dziedziną w stosunku do kl. III wskazuje na złożoność tego zjawiska, co także było sygnalizowane.

„Wyraźnie wzrasta w drugiej fazie młodszego wieku szkolnego zainteresowanie dla majsterkowania. Jako nowe zjawia się w tej fazie kolekcjonerstwo. Zainteresowanie dla licznych czynności praktycznych, głównie związanych z domem rodzinnym dziecka i jego funkcjonowaniem, obniża się pod koniec drugiej fazy. Niezbyt dużą rolę w życiu badanych dzieci zdają się odgrywać, tzw. środki masowego przekazu, przy czym na plan pierwszy pod względem znaczenia wysuwa się telewizja, znajdująca się w poszczególnych latach życia dzieci na dość równej środkowej pozycji wśród innych grup zainteresowań. Niższe, ale zwyżkowe miejsce zajmują zainteresowania związane z kinem i jego sztuką. Spadek zaś z pozycji przedostatnich w fazie pierwszej młodszego wieku szkolnego na ostatnią w fazie drugiej wykazały zainteresowania radiem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.