Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

ZAKULISOWE PERTURBACJE – JAK TO SIĘ DZIEJE, ŻE JEDNAK PAMIĘTAMY

Abyśmy mogli coś zapamiętać dłużej, nasz mózg musi dokonać dość skomplikowanej operacji przeniesienia wprowadzonej do niego informacji z pamięci krótkiej do – długotrwałej. Zapoczątkowanie tego procesu jest związane z sygnałem płynącym od naszej woli: nie wszystko bowiem, co jest informacją, musi być przez naszą pamięć skrzętnie przechowywane. Przykładem takich danych, które zapamiętujemy tylko na tę chwilę, w której wykorzystujemy je do wykonania jakiejś czynności, mogą być numery telefonów czy przepisy kulinarne. Impuls sugerujący mózgowi, że ma on zachować jakąś wiadomość na dłużej, sprawia, że w naszym centrum zawiadywania zachodzą ilościowe i jakościowe zmiany. Dają się one zaobserwować na synapsach, czyli połączeniach między nerwami. Liczba i koncentracja neuroprzekaźników, a także połączeń i kontaktów się zwiększa.

Rezultatem działań doskonalących pamięć – jak już była o tym mowa – są dające się ująć ilościowo zmiany zachodzące w mózgu. Tak więc, na podstawie nagromadzenia neuronów w jakiejś jego części można stwierdzić, w jakiej dziedzinie pamięć danego człowieka jest szczególnie dobrze wyszkolona. Zasadność tej tezy potwierdził eksperyment dokonany na małpach, które przez odpowiednio długi czas obracały jednym palcem podany im krążek. Po zbadaniu obszaru funkcji tego palca w ich mózgu okazało się, iż na skutek intensywnego treningu zwiększył on swój obszar.

Proces zapamiętywania tworzy więc w mózgu nowe ślady i obszary. Ważne jest dla tego zjawiska zabarwienie emocjonalne. Ma to duże znaczenie nie tylko dla rozwoju intelektualnego, ale także – w przypadku sytuacji niebezpiecznych i związanych z nimi negatywnych emocji – dla ratowania zdrowia lub nawet życia. Chcąc wpływać na procesy pamięciowe za pomocą wywoływania złych emocji – przykładem może być nauczyciel posługujący się tak zwaną dyscypliną – trzeba wziąć pod uwagę, że stres przekraczający określone granice natężenia i czasu powoduje uszkodzenie odpowiedzialnego za procesy pamięciowe hipocampuscr, tworzące go komórki po prostu obumierają. Wykorzystując strach w procesie edukacji, powoduje się więc w efekcie utratę zdolności zapamiętywania. Dlatego właśnie pozytywny wpływ na procesy pamięciowe wywierany za pomocą Musica Medica jest tak istotny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.