Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Znaczenie problemu niezawodności

Zdaniem członka Akademii Nauk A. J. Berga, znaczenie problemu niezawodności polega na tym, że przesłanką do ustalenia możliwości człowieka w kierowaniu skomplikowanym urządzeniem jest normalna praca tego urządzenia, tymczasem im bardziej złożony jest układ mechaniczny, tym jest większe prawdopodobieństwo uszkodzenia jakiejś jego części. „Dlatego też należy liczyć na niezawodną pracę układu «człowiek-automat» nie tylko w sytuacji normalnej, lecz głównie wówczas, gdy człowiekowi należy szybko podpowiedzieć, co trzeba zrobić w przypadku wystąpienia niedociągnięć w przebiegu procesu zautomatyzowanego.

Między innymi mówi się tu o pracy operatora ochrony powietrznej prowadzącego obserwacje za pomocą radaru. Jest to dziedzina wspólna dla psychologów pracy i specjalistów z zakresu automatyki” (Berg, 1960, s. 10). A. J. Berg uważa, że „nad problemem zabezpieczenia normalnej pracy układu «człowiek-automat», zarówno w sytuacji normalnej, jak i w przypadku wystąpienia niedociągnięć, powinni wspólnie pracować konstruktorzy, technolodzy i psycholodzy”.

Problem wysunięty przez członka Akademii Nauk Berga można by sformułować w terminach psychologicznych jako stałość emocjonalną. Wydaje się, że rozpatrując ten problem, należałoby uwzględniać czynniki fizjologiczne, jak np. odruch orientacyjny, jego działanie hamujące i in.

Psycholog francuski Durand stwierdził, że w pracy operatora znacznie mniejszą rolę (w porównaniu z robotnikiem w przedsiębiorstwie niezautomatyzowanym) odgrywają kontakty osobiste, oddziaływania werbalne, na przykład majstra na robotnika. Według tego autora, stosunki pracy „depersonifikują się” (Durand, 1960, s. 183). Zdaniem innych autorów (Venson i Grossen, 1959), izolacja działa przygnębiająco na robotników. Psychologicznie problem „depersonifikacji” można wyjaśnić tym, że zmniejsza się stymulacja działania, wynikająca ze stosunków interpersonalnych, źródła, które w największym stopniu podwyższa poziom czynności kory mózgowej człowieka. Jak dotychczas, nie badano pracy operatora z punktu widzenia różnic indywidualnych związanych z właściwościami układu nerwowego. Jednak na podstawie niektórych prac można wysunąć wstępne hipotezy dotyczące roli różnic indywidualnych w zawodzie operatora.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.