Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Zróżnicowanie kulturowe w zakresie kultur pierwotnych

Zaczniemy od badaczy wymienionych na dwu pierwszych miejscach. R. Benedict2, a podobnie M. Mead3 operują na szeroką skalę, w pewnym przeciwieństwie do B. Malinowskiego, pojęciem wzorców kulturowych (patterns of culture). Podczas gdy Malinowski na podstawie swoich badań mówił o człowieku pierwotnym w ogóle, antropologowie należący do szkoły reprezentowanej przede wszystkim przez oba powyższe nazwiska podkreślają, iż w obecnym stadium badań nie można mówić o człowieku pierwotnym w ogóle w ten sposób, jakoby istniał jakiś jeden typ zachowania się człowieka będącego na prymitywnym szczeblu kultury, inaczej mówiąc, jak gdyby istniała jedna tylko forma kultury pierwotniej. R. Benedict dowodzi, iż podjęte w ostatnich czasach na wielką skalę badania antropologiczne, które objęły bardzo dużą ilość różnych szczepów, wykazały dowodnie, iż nie istnieje jakaś jedna powszechna pierwotna kultura, lecz że istnieją różne jej formy albo „wzorce”.

Dla nas ważny jest jednak nie sam fakt istnienia zróżnicowań kulturowych w zakresie kultur pierwotnych. Istotna jest następująca okoliczność. Badania antropologów wykazały, iż pewien wzorzec, charakteryzujący określoną kulturę jako pewną swoistą całość, w pewien sposób włącza w siebie wszystkie jednostki żyjące w zasięgu danej kultury i to tak, że kształtuje w swoisty sposób ich osobowość. Takie czy inne ukształtowanie kulltury warunkuje takie czy inne ukształtowanie osobowości.

W tym sensie zaczęto mówić o kulturowym tle osobowości (cultural background oj personality). Amerykański antropolog R. Linton, wspomniany już poprzednio, poświęcił temu pojęciu osobną książkę 1r

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.