Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Zwiększenie stopnia zapamiętania materiału początkowego

Wyniki uzyskane w kilku badaniach świadczą o tym, że nastawienie osób badanych wpływa również na stopień hamowania retroaktywnego. Lester (1932) wywoływał różne nastawienia osób badanych za pomocą odpowiednio sformułowanej instrukcji. W grupie pierwszej informowano badanych przed przystąpieniem do eksperymentu o oczekującym ich pomiarze zapamiętania. Osobom z grupy drugiej oznajmiano jedynie, iż po wyuczeniu się materiału początkowego będą się uczyć materiału interpolowanego. W grupie trzeciej instrukcja zawierała informacje na temat wpływu, jaki może wywierać uczenie się materiału interpolowanego na zapamiętanie materiału początkowego. Osobom z grupy czwartej mówiono, w jaki sposób należy uczyć się, aby opanowanie czynności interpolowanej nie przeszkadzało w zapamiętaniu materiału początkowego. Najsilniejsze hamowanie retroaktywne wystąpiło w grupie, w której badani nie oczekiwali ani ekspozycji materiału interpolowanego, ani pomiaru zapamiętania materiału początkowego, natomiast czynność interpolowana przeszkadzała w najmniejszym stopniu zapamiętaniu materiału początkowego wówczas, gdy osoby badane informowano, w jaki sposób można uniknąć szkodliwego wpływu czynności interpolowanej.

Na zwiększenie stopnia zapamiętania materiału początkowego można wpływać nie tylko przez wywołanie odpowiedniego nastawienia osób badanych za pomocą odpowiedniej instrukcji. Podobny efekt da się również osiągnąć za pomocą właściwie dobranej „rozgrzewki” (warming-up) stosowanej przed pomiarem zapamiętania. Zgodnie z poglądami wielu autorów (Irion, 1948: Thune, 1958), zabieg taki, wywołując właściwe dla danej sytuacji nastawienie, wpływa istotnie na wielkość hamowania retroaktywnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.